VRIJSPRAAK JOMANDA: DE BIJZONDERE ZORGPLICHT VAN ……. DEEL 3

VRIJSPRAAK JOMANDA: DE BIJZONDERE ZORGPLICHT VAN …….
CHIRURG RUTGERS WEIGERDE MILLECAM EEN OPERATIE

Vandaag deel 3 in de serie op zoek naar de feiten achter het verhaal van Sylvia Millecam.

IN CONTEXT: HET WARE MILLECAM-VERHAAL II ?
Door Frank Eeken, 15 september 2009

MEDISCH TUCHTCOLLEGE
De alternatieve Millecam-artsen René Broekhuyse, Jos Koonen en dr. H.F.D. Dankmeyer werden in April 2006 veroordeeld door het Regionaal Medisch Tuchtcollege: “Arts tevens alternatief behandelaar. Diagnose borstkanker. Professionele standaard. Verwijzing naar reguliere circuit”. Broekhuyse mocht nooit meer zijn beroep uitoefenen. Koonen werd voor een jaar en Dankmeyer voor zes maanden geschorst (BMJ 2006;332:929 ). http://www.volkskrantblog.nl/bericht/44268 Reactie van verpleeghuisarts Dr. Herman Schim van der Loeff op de uitspraak: “Het geheel doet sterk denken aan een heksenjacht” (Medisch Contact, ‘De zaak Millecam’, nr.24, 16-06-2006 ).

## – NOS 20:00-journaal (07-04-2006 ): “Straf voor artsen die actrice Sylvia Millecam medische zorg onthielden”.
## – KRO Netwerk (07-04-2006 ): “Uitspraak tuchtcollege zaak Millecam”. Helderziende Olga Tompot zei in Netwerk dat ze overweegt een schadevergoeding te gaan eisen, vanwege aantasting van haar goede naam en inkomstenderving, als ze niet vervolgd zou worden door het Openbaar Ministerie.
## – Nederlands Dagblad, Het Parool, De Telegraaf, Elsevier, Het Volk, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, NOS, RTL, NU.nl, De Gelderlander (08-04-2006 ): “Artsen veroordeeld in zaak-Millecam”.
## – Dagblad Trouw (10-04-2006 ): “Tuchtcollege accepteert terecht geen hocus-pocus in strijd tegen kanker”.
## – Volkskrant (20-04-2006 ): “Hocuspocus in een soepjurk en leugens”: een artikel over Jomanda die hoofdgast was in Tv-programma ‘Max & Catherine’ (19-04-2006 ) van de Jomanda-sceptische en -ongelovige presentatrice Catherine Keyl, die twintig jaar eerder in een aantal uitzendingen van AVRO Tv-programma ‘Service Salon’ ongelovig Nederland liet kennis maken met een paranormaal genezer (A.A. Schimmel), diverse tevreden patiënten en met reincarnatie-therapie.
## – KRO (26-09-2006 ): Herhaling voor een derde keer van Fons de Poel’s Profiel / Documentaire “Jomanda geen twijfel mogelijk”.

VRIJSPRAAK ‘ALTERNATIEVE GENEZERS’
Na ruim twee jaar onderzoek werden in Oktober 2006 de alternatieve genezers (oa. Jomanda) van Sylvia Millecam ‘vrijgesproken’ door het Openbaar Ministerie. Ze zouden niet strafrechterlijk worden vervolgd. In het NRC Handelsblad (07-10-2006 ) verscheen een opinie-artikel (‘Niet vervolgen van Jomanda is schande’) geschreven door voormalig IGZ-inspecteur (1993 – 2005 ) Menso Westerouen van Meeteren. Een naam die niet eerder in de media was geopenbaard. Vughtenaar Van Meeteren vermeldt uitdrukkelijk dat hij bij het IGZ-onderzoek naar de zorgverlening aan Sylvia Millecam de (verantwoordelijke en aansprakelijke) ‘projectleider’ zou zijn geweest en dat hij degene zou zijn geweest (en niet initiatiefnemer Herre Kingma?) die namens de IGZ aangifte zou hebben gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen de Millecam-alternatieve genezers, schreef zondebok Van Meeteren. Het OM ging de zorgverleners niet vervolgen want er zouden onvoldoende / geen aanwijzingen zijn dat de alternatieve genezers:
(1 ) Sylvia Millecam zouden hebben weggehouden van reguliere zorg,
(2 ) Opzettelijk zouden hebben gehandeld of nagelaten waardoor de gezondheid van Sylvia Millecam benadeeld zou zijn of daaraan schade zou zijn toegebracht, en
(3 ) Sylvia Millecam haar keuze (nadelig) zouden hebben beinvloed (geen chemo, sceptisch t.o.v. regulier, keuze alternatief).
Het OM stelde dat niet bewezen was dat “Jomanda heeft gezegd dat Sylvia Millecam geen kanker had”. Bovendien zou Sylvia Millecam een vrouw zijn die zelf haar keuzes maakte en daarin niet door derden te beïnvloeden was, aldus het OM. Ze maakte gebruik van haar zelfbeschikkingsrecht. De sepotbeslissing werd genomen in overleg met een medisch Advocaat Generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam en het College van Procureurs Generaal te Den Haag. Een dag na de ‘vrijspraak’ vervaardigde actualiteitenrubriek NOVA een uitzending over de vraag of Jomanda toch niet alsnog vervolgd zou moeten worden met beelden van de begrafenis van Sylvia Millecam en van het Jomanda-interview in NOVA 1/9. Tevens een interview met oud-marineman Menso Westerouen van Meeteren die de OM-beslissing onbevredigend en het OM-onderzoek ‘broddelwerk’ vond. De Belgische tweelingbroer van VTDK, de Studiekring voor ‘Kritische’ Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale (SKEPP) van voorzitter prof. Wim Betz —hoofd van de huisartsenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) die in 2006/2007 verwikkeld raakte in een gerechtelijk gevecht met de Nederlandse oncoloog Dr. Robert Gorter die aan de wieg zou staan van een doorbraak in de behandeling van kanker— geloofde dat de “kwakzalvers” niet zouden zijn vrijgesproken maar dat er gewoon geen vervolging werd ingesteld. Ze “kunnen dus rustig blijven verder mishandelen”, aldus Willem Betz (tijdschrift ‘Wonder en is gheen Wonder’). Ook voormalig IGZ inspecteur-generaal Herre Kingma —die op persoonlijke titel de aanzet gaf tot nader onderzoek van Sylvia Millecam’s dood— gaf publiekelijk uiting aan z’n teleurstelling in het ‘Radio1 Journaal’ (04-10-2006, NOS) omdat hij geloofde dat door de vrijspraak het zou lijken alsof alternatieve genezers zich niet aan de wet-BIG zouden hoeven te houden. Ook de artsenfederatie KNMG was teleurgesteld en wilde op 05-10-2006 dat niet-medici als Jomanda en alternatief werkende artsen aan dezelfde eisen zouden moeten voldoen als reguliere-artsen en dat zij op dezelfde manier zouden moeten kunnen worden vervolgd als ze in de fout gaan: gelijke behandeling. De KNMG wilde zelfs eventueel gaan overleggen met de voorzitter van het college van procureurs-generaal om te onderzoeken of binnen de bestaande wetgeving in dit soort situaties wél vervolgd kon worden: hoe de appel in de peer te krijgen. En VTDK-voorzitter Cees Renckens, ook teleurgesteld, pleitte in diverse inhoudelijk zelfde artikelen met verschillende titels in diverse media voor terugkeer naar de Wet van Thorbecke “omdat elk warhoofd en elke geslepen zakenman zich vrijelijk kan vestigen en een praktijk beginnen” (Het Parool). Menso Westerouen van Meeteren vond het een schande dat het OM Jomanda niet ging vervolgen: “Met het sepot heeft het OM de volksgezondheid en de rechtspraak in Nederland een slechte dienst bewezen” (NRC Handelsblad, 07-10-2006 ). De Officier van Justitie, Hanneke Festen, meende dat als de IGZ het niet eens was met de beslissing van het OM men een verzoek kon indienen bij het gerechtshof om de zaak toch te vervolgen, maar de IGZ tekende géén beroep aan.

## – NOS, NRC Handelsblad, RTL, Algemeen Dagblad, Dablad Trouw, De Telegraaf (03-10-2006 ): “Medium Jomanda vrijuit in Millecamzaak”, “Jomanda niet vervolgd in Millecamzaak”.
## – ANP, De Volkskrant (03-10-2006 ): “OM vervolgt Jomanda niet in Millecam-zaak”.
## – Expatica.com (03-10-2006 ): “Faith healer escapes trial over popular actress’ death”.
## – NOS Radio1journaal (04-10-2006 ): “Geen vervolging medium Jomanda voor dood van acterice Sylvia Millecam”.
## – Volkskrant (04-10-2006 ): “Therapeuten Millecam gaan vrijuit”.
## – NOVA (04-10-2006 ): “Kritiek op justitieel onderzoek dood Millecam”.
## – GPD (05-10-2006 ): “Oud-inspecteur Westerouen: Onderzoek Jomanda is ‘broddelwerk’”.
## – Novum (05-10-2006 ): “KNMG wil strengere eisen niet-medici”.
## – Cees Renckens, De Gelderlander (06-10-2006 ): “Maak van geneeskunde weer een beschermd beroep”.
## – Cees Renckens, TCTubantie (06-10-2006 ): “Geneeskunde weer mét diploma”.
## – NRC Handelsblad (07-10-2006 ): “De zaak Millecam blijft een testcase”.
## – Cees Renckens, BN/De Stem, Het Parool (07-10-2006 ): “Werp dam op tegen kwakzalverij”.
## – De Standaard, Het Nieuwsblad (07-10-2006 ): “Misschien heb ik toch verkeerd gegokt”.
## – Cees Renckens, Het Parool (09-10-2006 ): “Verbiedt vrije-beroepen in de geneeskunde”.
## – Elsevier (14-10-2006 ): “Nederland is walhalla voor medische prutsers”.

GROEPJE EXTREME PRO-REGULIEREN: ARTIKEL 12-PROCEDURE
Een groepje ‘extreme pro regulieren’ —volgens de partner, familie en direct betrokkenen van Sylvia Millecam— de antikwak Vereniging tegen de Kwakzalverij (VTDK) te samen met partner-in-crime voormalig IGZ-inspecteur Menso Westoueren van Meeteren, die geloofde dat men een goede kans zou hebben, waren het niet eens met de beslissing van het OM om de alternatieve genezers niet te vervolgen en ze kozen voor oprakeling van de zaak-Millecam en stuurden in December 2006 een klaagschrift naar het Gerechtshof in Amsterdam met als doel om de alternatieve genezers alsnog te laten vervolgen: een artikel 12-procedure. Op 13 maart 2007 sloot antikwak stichting Skepsis zich gebroederlijk bij de VTDK-actie aan en stuurde ook een klaagschrift. De artsen Jos Koonen, René Broekhuijse en medium Jomanda zouden verantwoordelijk zijn voor de dood van Sylvia Millecam. Met het klaagschrift, en wijzende naar het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, wilde Skepsis “een einde maken aan de rechteloosheid van patiënten van alternatieve behandelaars en hun nabestaanden”. Skepsis eiste betere bescherming “tegen ernstige beroepsfouten” want anders zou er in Nederland sprake zijn “van gelegaliseerde moord”, aldus Skepsis. Menso Westoueren van Meeteren kwam in aanvaring met z’n voormalige werkgever de IGZ die hem mogelijke schending van het ambtsgeheim / misbruik van vertrouwelijke informatie verweet. De IGZ zou grote bezwaren hebben tegen Van Meeteren’s Artikel-12-procedure. Van Meeteren zou nog werken als adviseur voor de Inspectie, ondermeer in de zaak-Millecam, maar die werkzaamheden zouden per direct beëindigd worden. De internist natuurgeneeskundige Erik Dankmeijer had beroep aangetekend tegen het vonnis (April 2006 ) van het Regionaal Medisch Tuchtcollege, maar het vonnis (19-06-2007) in hoger beroep van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg was nog zwaarder. Hij moest, na eerder enkel schorsing, alsnog zijn artsentitel inleveren wegens het als officiele arts Millecam onthouden van noodzakelijk zorg. Nadat eerder (Juni 2007 ) Tv-programma ‘Zembla’ had onthuld dat het Koninklijke Wilhelmina Fonds (KWF Kankerbestrijding) een deel van zijn vermogen controversieel had belegd in de vier grootste beursgenoteerde tabaksfabrikanten van de wereld, zou KWF in de loop van 2008 op internet een zwarte-lijst willen publiceren van alternatieve therapieën tegen kanker en hun behandelaars waarvan het KWF geloofde dat deze ten onrechte zouden beweren dat ze kanker zouden kunnen genezen en ze misbruik zouden maken van wanhopige patiënten.

## – Brabants Dagblad (09-12-2006 ): “Mogelijk toch vervolging behandelaars Sylvia Millecam”.
## – Dagblad Trouw, Novum, NU.nl (09-12-2006 ): “Behandelaars Millecam mogelijk toch vervolgd”.
## – HuisartsVandaag (21-12-2006 ): “Genees jij nog wel eens wat ? ‘Nee, amice, dat moet ik overlaten aan Yomanda”.
## – Dagblad Trouw, NRC Handelsblad, Volkskrant, Medisch Contact (22-12-2006 ): “Vrees voor schending ambtsgeheim in Millecamzaak”.
## – NRC Handelsblad (22-12-2006 ): “Aangifte tegen Inspecteur van zaak-Millecam”.
## – Brabants Dagblad (30-12-2006 ): “Ik ben oud-Inspecteur en dat blijf ik”.
## – Volkskrant (04-01-2007 ): “Fout genezer te laag op agenda”.
## – Medisch Contact (05-01-2007 ): “Herre Kingma: Lastige zaken, lage prioriteit”.
## – NCRV Netwerk (13-01-2007 ): “Oud-inspecteur voor de rechter gedaagd”.
## – VK.Tv (08-05-2007 ): “De nieuwe Jomanda heeft Jan Zijlstra”.
## – Elsevier (19-06-2007 ): “Arts Millecam uit beroep gezet”.
## – NRC Handelsblad (19-06-2007 ): “Artsen Millecam uit hun vak gezet door Centraal Tuchtcollege”.
## – De Pers (19-06-2007 ): “Artsen Millecam uit hun beroep gezet”.
## – Dagblad Trouw (19-06-2007 ): “Tuchtcollege laat arts Millecam titel inleveren”.
## – BMJ (07-07-2007 ): “Dutch doctor struck off medical register for alternative care of actor dying of cancer”.
## – Algemeen Dagblad (20-07-2007 ): “Siliconen borsten gevaarlijk”.
## – Volkskrant (15-09-2007 ): “Oud-inspecteur: een ontluisterend gevecht”.
## – Volkskrant (15-09-2007 ): “Juridisch getouwtrek om alternatieve genezers”.
## – Volkskrant (26-09-2007 ): “Millecam-zaak”Inspecteur niet vervolgd”.
## – Brabants Dagblad (10-11-2007 ): “Alternatieve zorg moet af van excessen”.
## – ANP, Algemeen Dagblad (16-11-2007 ): “KWF kankerbestrijding publiceert zwarte lijst”.
## – Volkskrant (16-11-2007 ): “Zwarte lijst tegen ‘genezers’ van kanker”.
## – NOS (16-11-2007 ): “KWF brengt zwarte lijst therapien”.
## – RTL Nieuws (16-11-2007 ): “Zwarte lijst voor kankertherapien”.
## – Elsevier (16-11-2007 ): “Zwarte lijst van kwakzalvers online”.
## – Volkskrant (17-11-2007 ): “Alternatief doodbehandeld”.
## – De Stentor, Brabants Dagblad (28-11-2007 ): “Oud-inspecteur wil vervolging behandelaars Sylvia Millecam”.
## – ANP, Dagblad Trouw (29-11-2007 ): “Alternatief genezers floreren door falen arts”.
## – Elsevier, Novum (29-11-2007 ): “Artsen kritisch tegenover alternatieve genezers”.
## – RTL Nieuws (29-11-2007 ): “Stichting eist vervolging Jomanda”.
## – Het Parool (29-11-2007 ): “Skepsis wil vervolging Jomanda”.
## – RTL Nieuws (29-11-2007 ): “Stichting wil vervolging Jomanda afdwingen”.
## – Algemeen Dagblad (29-11-2007 ): “Jomanda alsnog vervolgen”.
## – Spits, Dagblad Trouw, Brabants Dagblad, De Stentor, LeeuwarderCourant, De Limburger, ANP, Algemeen Dagblad, Dagblad Trouw, Leeuwarder Courant, De Limburger, Planet.nl, TcTubantia, Prov. Zeeuwse Courant, Noord Hollands Dagblad (29-11-2007 ): “Vervolging Jomanda gevraagd wegens dood Millecam”.
## – De Telegraaf (29-11-2007 ): “Vervolging Jomanda wegens door Millecam”.
## – BN/De Stem (12-12-2007 ): “Artsenorganisatie wil strengere aanpak alternatieve behandelaars”.
## – NOVA (21-03-2008 ): “Sylvia Millecam was geen uitzondering: Alternatieve kankerbehandeling gevaarlijk”.

Bron: Info Jomanda

Lees ook:Vrijspraak JOMANDA: Sylvia Millecam en haar verhaal DEEL 2
Lees ook:Jomanda hield Sylvia Millecam weg bij reguliere artsen!
Lees ook:JOMANDA: GENEZEND MEDIUM OF HEKS?
Lees ook:Vrijspraak voor Jomanda in zaak Sylvia Millecam
Lees ook:VRIJSPRAAK JOMANDA: DE BIJZONDERE ZORGPLICHT VAN …….

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>