Het hogere doel Karst T versus medium Gaastra, een visie

Een ingezonden stuk op het blog, aan dagblad Trouw ”Het Hogere doel van Karst T.” werd mij via de mail toegezonden. Het stuk gaat dieper in op de materie van mw. Gaastra.

Het stuk ging voornamelijk over de uitlatingen van mw. Gaastra dat het allemaal een hoger doel diende de gebeurtenis op 30 april jl. Maar lees vooral het commentaar op het stuk.

Amsterdam 23 mei 2009

Per e-mail
Aan dagblad Trouw
n.a.v. ‘Het hogere doel van Karst Tates’ (Achternaam stond kort daarna al voluit op internet)

Geachte Heer Van de Velde,

In dit schrijven reageer ik op uw artikel ‘Het Hogere doel van Karts T.’ uit dagblad Trouw d.d. 19 mei jl. Omdat de besproken kwestie ook in het daglicht van de kwaliteit van de Nederlandse Gezondheidszorg komt te staan richt ik u dit schrijven, anders had ik het gelaten voor wat het is; “gek is niet wijs”… was dan direct mijn opinie. Immers Mw. Gaastra is verantwoordelijk voor het bijscholen van mensen werkzaam in de alternatieve (geestelijke?) gezondheidszorg, de Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten. Laten we allereerst stilstaan bij de directe slachtoffers; de ouders van Karst zelf meegerekend.
U bent het zeker niet eens met haar visie dunkt mij, want impliciet wordt Karst door haar als ‘Held van het Geestelijk bewustzijn van Nederland geplaatst in het gehele Wereldbewustzijn’, terwijl u zijn naam niet voluit schrijft, doch echter als verdachte/schuldige aan een daad.
Het is een bijzonder onsmakelijke beeldspraak die mevrouw bezigde. Laat ik daarom op uw artikel ingaan met een globaal citaat naar het artikel uit Trouw voor diegenen die hier nog geen notie van hadden kunnen nemen…, om vervolgens hier een spiegel over op te houden, gevolgd met een eigen mening en conclusie over deze kwestie…

Even een korte ‘inwijding’… Het begrip karma en gratie zijn nauw verbonden. Bot vertaald: Karma is wat u overkomt door uw eigen daden en Gratie is wat u overkomt door daden van anderen. Daar binnenin heeft u uw eigen Dharma: uw eigen lot / weg te gaan. Demystificatie kunt u deze uitspraak van mij noemen, maar in wezen is het de weg terug bewandelen van pogingen om fenomenen van de wereld in denkend wezen (Geestelijkheid) te vertalen.

Gabriela doet aan ‘openbaringen’. Terwijl voor de Paus één beproefde openbaring van één uit de heilige triniteit volstaat om heilig verklaard te worden, deelt zij de mening van alle drie met ons? Uit naam van Jezus, en Maria & Maria, als heilige advocaten der ‘Hellespraak’?

Wij vernamen via Trouw van de openbaring van Gabriela: ,,De slachtoffers stonden, op zielsniveau, voor het hogere zelf van het land en voor de waarde van de relatie tussen het Nederlandse Volk en zijn Koningshuis. Tegelijkertijd heeft het mogelijk gemaakt dat het Nederlandse Volk kan groeien in zijn leiderschapsrol; een rol die zowel belangrijk is voor Nederland zelf, als voor de gehele wereld. Deze dappere mensen, overledenen en blijvende slachtoffers zouden de ware ‘Ridders in de Orde van Oranje-Nassau’ zijn. In feite zou de aanslag zelfs een collectief inwijdingsritueel zijn, waardoor het Christusbewustzijn kan doorbreken. Het publiek wat niet direct slachtoffer was, zou hiermee een pyscho-emotionele impact van de aanslag opvangen, wat in eerste instantie in Nederland en uiteindelijk de gehele wereld zou verdiepen en versnellen in bewustzijn. De direct betrokkenen zouden zich (tegen hun uiterlijke wil) op zielsniveau zich hiervoor beschikbaar gesteld hebben, en daar zijn wij allen (slachtoffers incluis) heel dankbaar voor. Iedereen zal zich naarmate het verwerkings-proces zich ontvouwt zich hier van bewust worden. De rol van de dader zou (hoe ongewenst zijn gedrag ook wordt bezien vanuit menselijke optiek) bijgedragen hebben aan het ontwaken van het Christusbewustzijn van het Nederlandse volk én van het Koninghuis, en zou daarbij ook hun onderlinge relatie hebben verstevigd. Net als Judas die een rol in de kruisiging van Jezus speelde, en die 2000 jaar na dato gerehabiliteerd zou worden, zou Karst in de toekomst ook zo bezien kunnen gaan worden vanuit het hart. Zijn daad zou een co-‘schepping’ zijn als gevolg van een persoonlijk proces dat vanuit een hoger perspectief een groter doel dient. De naald zou op een heilige plek staan, waar een samenkomst zou zijn van ley-lijnen (positieve energiebanen). De daad van Karst was een poging om contact te zoeken met zijn Hogere zelf, de één doet dat door meditatie en de ander door bijvoorbeeld tegen een object als De Naald aan te rijden. Karst zou nu met de zeven andere slachtoffers in liefdevolle therapie bij de lichtwezens de hemelse sferen bevolken.” Einde openbaringen van Gabriela Gaastra.

Volgens het Judas-evangelie werd Judas opgedragen de overbekende daad met kus en al te doen door een Jezus van vlees en bloed, en er kwamen geen innerlijk stemmetjes aan te pas.
Het Christusbewustzijn is allang verkondigd onder ons: Hebt uw naaste lief, en behandel uw naaste zoals u zelf behandeld wilt worden etc.. Als een -in ieder geval tot voor kort nagenoeg onbekende- naald (niet eens die van Cleopatra) dit al teweeg brengt, wat voor onheil wacht ons dan op zo’n ‘druïdische’  plek als waar de kathedraal van Chartre staat? In Spits, gratis en kennelijk toch ook niet goedkoop, d.d. 22 mei jl., stond een paginabreed artikel over wetenschappers die de positieve invloed van meditatie hadden bewezen op het gestel en wezen van de mens. Dit in contrast tot destructieve daden. Maar inderdaad zal het dodelijk verwonden uzelf snel naar uw doel brengen: de essentie van God. Of dit ook in het gewenste ‘trillingsgetal’ ontvangen gaat worden, dat betwijfel ik… Het volk en het Koningshuis worden hier in hun geloof beledigd vind ik, als wel de feitelijke Ridders die met jaren van verdienste en betrokkenheid aan de samenleving de titel verkregen. Een negatieve daad wordt hier ‘gepositiveert’ met een potpourri aan Christelijke ‘legenden’ Gegeven dat er tegenwoordig nogal wat ophef wordt gemaakt over de Islamisering van Nederland, zouden we misschien moeten vragen aan ‘het medium’ in wat voor religieus daglicht wij de aanslag op Dhr. T. van Gogh door Dhr. M.B. dan moeten beschouwen. Jezus was immers een Profeet volgens de Profeet Mohammed. Het zou ons in de huidige politiek dan misschien kunnen ‘verlichten’?
Is er sprake van valse profetie in Godsdienst en van een Grootheidswaanzin in haar retoriek?
Wat brengt haar betoog de mensen wezenlijk? Niets…, behalve een kaas aan gezwets, want in de praktijk zal ieder (slachtoffers incluis) in het hier en nu met de geschiedenis verder leven.

M.i. misleidt zij mensen met geleende retoriek, en zij brengt hiermee schade aan zowel de serieuze (alternatieve) gezondheidszorg als wel aan de serieuze (alternatieve) gelovigen. In mijn ogen verschilt haar uitleg niet van een retoriek, die in de media vanuit de psychiatrie wordt gehoord, over een dader die een stemmetje hoorde om vervolgens onbedwingbaar een kwalijke daad te plegen. Beiden hebben last van stemmetjes? Ik hoop niet dat iemand door deze openbaring zich geroepen zal gaan voelen om meer ‘heil’ te stichten. Meditatie betreft het stilleggen van uiterlijke processen zoals gedachten om de immer al aanwezige diepere laag van je zelf zuiverder te voelen door concentratie, en dat kan ook in actieve vormen met of terwijl men bezig is. Vergelijk het met de radio uit zetten om de innerlijke stilte te vernemen… Rationaliteit staat in de Geestelijke Gezondheidszorg op de eerste plaats, gegeven dat wetenschap een empirisch verkregen gebied is. Typerend uit de rapportage lijkt mij ook dat organisaties die werkzaam zijn op macro-structuur excessen als deze, die zich voordoen in de microsfeer, als voorval niet gebruiken om de functionaliteit te toetsen van een systeem… Omgekeerd beschouwd in resultaat is dit voorval een goede aanleiding om eisen te gaan stellen aan de kwaliteit van de alternatieve therapeutische gezondheidszorg, nu de homeopathie zijn zuivering met kwaliteitseisen al heeft gehad.

Bron: Siegfried van Hoek.

Lees ook:V.Vollenhoven bij ouders Karst T.
Lees ook:Verzekeraars werken met medium dat Karst T. bejubelt (aanslag 30 april)
Lees ook:OUDERS KARST T. : “MOTIEF ONDUIDELIJK DRAMA APELDOORN”
Lees ook:Volkskrant: Karst T. pleegde ‘echt een aanslag’ Koninginnedagdrama
Lees ook:Richard Karst Tates pleegde de aanslag

6 Reacties // Reageer

6 thoughts on “Het hogere doel Karst T versus medium Gaastra, een visie

 1. Roos

  Ze zijn alsnog bezig met een psygologisch onderzoek naar Karst Tates, dat onderzoek kunnen ze beter bij mw. Gaastra laten uitvoeren…mijns inziens

    /   Reply  / 
  1. Karin

   @Roos, wie weet heeft ie ooit een cursus bij haar of iemand met een gelijkgestemde visie gevolgd en gaf hem dat een laatste zetje van: ‘het is mijn lot om dit te doen.’
   Ja, als je ervan uit gaat dat iemand zich spiritueel opofferd en anderen meeneemt voor een groter doel, dan verdwijnen de gewetensremmen ook.
   Dus inderdaad is Gaastra rijp voor een psy.

     /   Reply  / 
   1. Roos

    @Karin, en eenzame opsluiting, dat ze in de psygiatrische inrichting, waar ze thuishoort, de andere patienten niet kan beinvloeden

      /   Reply  / 
 2. FoXZuni

  wat een onzinnige nonsens… die man had problemen is doorgedraaid en ging naar zijn eigen gevoelens naar het waar voor hem het doel zich bevond en de veroorzaker van zijn problemen. Hou toch op met dat kwijlen over lichttoestanden en hemelse dingen waar nog nooit een kip maar 1 blik heeft op kunnen werpen en weer teruggekomen is op de aarde om dit te komen vermelden…ik geloof in God en dat is meer dan genoeg…al die onzin erom heen wordt door mensen vanuit hun eigen geestesbrein gehaald, tja om zin aan het leven te geven denk ik … terwijl het heel eenvoudig is heb elkander lief door naasteliefde en leeft vanuit dat gevoel…maar ga niet invullen waarom zo een gast dat zou hebben gedaan…hij weet het alleen zeker waarom… de rest is eigen mening en dus niet voor zekerheid en waarheid aan te nemen…

    /   Reply  / 
 3. siegfried van hoek

  Inderdaad Foxzuni, maar vergeet niet dat een vooraanstaande geestelijk verzorgster die praat ophield, daarom mijn koekje van eigen deeg…

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>