De Kerst is en de mythe achter de Kerstboom

De Kerstsfeer

Amper zijn we bijgekomen van tonnen chocoladeletters en marsepein. En we zijn inmiddels vol van de Kerstlunch of zitten gezellig aan het Kerstdiner. De huizen zijn versierd, kerstbomen, lampjes, ornamenten. Het is Kerst. Ho, ho, ho. Dus tijd om in het blog allerlei verhalen te plaatsen die met de kerst te maken hebben. Maar hoe zit het nou met die kerstboom? De een zet em meteen op na Sinterklaas, steeds meer mensen voor Sinterklaas en soms pas op 24 december.

De Kerstboom, elk jaar wordt deze fraaier en mooier. Veel lampjes en ieder jaar een trend in de kleur van de ballen in de boom. De boom hoort al lang bij de traditie van Kerst, het feest van de geboorte van Christus. Waar komt die boom vandaan?

Versierde kerstboom

Op Kerstmisonline vond ik een leuk verhaal over het ontstaan van de kerstboom. Bij de Germanen was de Spar het teken van de midwinter zonnewende. Vermoedelijk werd de boom ook verlicht. In de 5de eeuw kwam de boom bij de German terug tijdens de mysteriespelen. De boom werd dan rijkelijk versierd met appels (de zonde), en ouwel (de redding) die later werd vervangen voor koekjes. En het verhaal wordt nog verder uitgebreidt met allerlei oude verhalen die ik hier overneem.

“In de negende eeuw verbood Karel de Grote het opzetten van een kerstboom en in de tiende eeuw deed paus Martinus II hetzelfde in Italië. Pas in de zeventiende eeuw dook de versierde spar weer in het openbaar op. Een aquarel uit 1601 vertoont St. Christophorus bij een boom vol etens- en drinkwaren, waar het kerstkind naar grijpt. En iets later, uit 1605, komt het bericht uit Straatsburg: men richt met Kerstmis een dennenboom in de kamer op en behangt die met veelkleurig geknipt papier, appelen, oblieën, klatergoud. In de 18e eeuw wordt nog herhaaldelijk melding gemaakt dat voornamelijk de zeer rijke mensen een boom in huis plaatste. Pas in 1841 werd dit gebruik door Prins Albert de echtgenoot van Koningin Victoria ontdekt. Hij liet een grote dennenboom optuigen naar Duits voorbeeld en al snel volgde de Engelse adel en later ook de gewone burgers. Toen overigens in 1851 door een paar Duitse emigranten in Amerika, een grote “kerstboom” werd neergezet, vonden de bestaande kerken het zo’n vreselijke heidens gebruik dat men de minister er toe bewoog de kerstboom te laten weghalen. Ook het Vaticaan waarschuwde in de 19e eeuw tegen “de invoering van het heidense gebruik van de kerstboom” in Italië. In het begin van de negentiende eeuw zette deze traditie goed door in ons land. Heden (1999) koopt 45% van de Nederlandse huishoudens (ruim 3 miljoen) een kerstboom. In zeven procent van de verkopen betrof het een kunstboom. 1,1 miljoen huishoudens had geen boom in huis. In de meeste gevallen ging het hier om eenpersoonshuishoudens.”….”Het liedje: “o, dennenboom o, dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon”, geeft wel aan dat de boom nog vereerd wordt. Het vereren van bomen of boomgeesten is al heel oud en is voornamelijk vanuit de noordelijke landen tot geheel Europa door gedrongen. Zo vinden we op een Zweedse rotstekening zelfs een afbeelding dat men een boom meeneemt op reis per schip, om zo een voorspoedige reis te garanderen.”

Nou weten we ook waar de boom en zijn traditie vandaan komt. Met dank aan Kermisonline!

Bron: Kerstmisonline,

Lees ook:De traditie van het zetten van een kerstboom…
Lees ook:Waarom zetten we een kerstboom neer…
Lees ook:Het kerstfeest staat voor de deur…
Lees ook:Waarom zetten we een kerstboom….
Lees ook:Advent, de 4 zondagen voor Kerst

Geen reacties // Reageer