Rose bijzonder goed medium uit Amerika

Rose de naam is al eens gevallen hier op het blog, een tijd geleden. Een van de betere mediums in Amerika heeft sinds kort eindelijk haar eigen website. Het heeft wat voeten in aarde gehad om haar te spreken te krijgen en haar wat vragen voor te leggen maar hier zijn ze dan eindelijk. Via de site kun je contact met haar opnemen (in het Engels uiteraard) en kun je een afspraak met haar maken.

 Rose

Leuk om alvast te vermelden is dat Rose een mooie connectie met Nederland heeft, ze heeft hier familie. Maar ik ben blij dat ik jullie eindelijk kan voorstellen aan een van de beste mediums uit Amerika, die te lang buiten de publiciteit is gebleven…

Ik heb haar de vragen in het Engels gesteld en laat haar eigen antwoorden staan. Voor diegenen die het niet kunnen lezen, onder elke vraag staat de vertaling. Veel leesplezier en ga echt naar de site van haar om contact met haar op te nemen. Je zult versteld staan!

Rose, could you tell my readers who you are and how long you work as a psychic. Like a short bio. (Rose zou je de lezers kunnen vertellen wie je bent en hoe lang je al werkt als medium)

My name is Rose. I inherited this gift from my grandmother, who i always feel around me. I have always had this ability. It has, many times, saved my life. I left home at a very young age and had encounter many of life’s difficulties. I changed the direction of my life at the age of 19, when i fully committed myself to the spiritual path, and put all my time and energy into developing my gift. I hope to be of service always. Over the past 20 years, I have loved sharing my gifts with others.

Mijn naam is Rose. Ikheb mijn gave van mijn oma gekregen die ik altijd om mij heen voel. De gave heb ik altijd al gehad. Het heeft ook meerdere keren mijn leven geredt. Al op jonge leeftijd verliet ik het ouderlijk huis en heb vele moeilijkheden op mijn pad gekend. Toen ik 19 was heb ik mijn leven drastisch omgegooid. Ik heb toen echt voor het spirituele pad gekozen en de laatste 20 jaar gaat al mijn tijd en energie in het ontwikkelen van mijn gave. Mijn hoop is dat ik altijd kan helpen waar nodig en de afgelopen 20 jaar heb ik ervan genoten om met mijn gave als mens anderen te mogen helpen.

It is known that you never worked on high profile with website and ads, but it seems you have and still work for many people and also celebrities. Why dit you choose to go profile yourself? ( Het is bekend dat je nooit echt in de belangstelling wilde staan ondanks je talent met een website of advertenties. Echter het is wel duidelijk dat je altijd hard hebt gewerkt voor mensen en bekende Amerikanen)

I have a passion for bringing people to their own awareness and I felt, by having my own website, I might be able to reach more of these people.

Het is mijn passie om mensen dicht bij hunzelf te brengen en nu met de site kan ik meer voor de mensen betekenen. (Ze stelt mij ook de vraag hoe ik zelf werk, die heb ik haar doorgemaild

Many people, some off who I know personally, praise your work as a psychic and you are very accurate. (Veel mensen prijzen jou talent waaronder ook mensen die ik persoonlijk ken. Je bent erg accuraat – trefzeker)

I completely trust my source of information, which would be god or the universe. I connect directly with this source. The pictures come to me like a movie. Although, there are times i have to make sure that i interpret these pictures correctly. I do not use any tools.

Ik vertrouw volledig op de informatie zoals ik deze krijg, of het nu God is of het Universum. Met deze bron channel ik direct, dan komen de beelden op me af alsof ik naar een film kijk. Soms moet ik wel goed mijn best doen om de beelden goed te vertalen naar de vraagsteller. Echter ik gebruik geen enkele truck!

It is know that you do a lot off charity, can you tell us something about the drive and charity you work on. (Het is bekend dat je heel veel aan liefdadigheid doet. Kun je ons er iets over vertellen?)

This is very personal to me. I believe the flow of life must continuingly move forward. We must all give, in order to survive. It should be like breathing. I share time with young cancer patients and their families, helping them to come to terms with their situation. I love to help the homeless. Usually if there is a crisis in the world, if I have the funds, I send them out.

Dit is heel persoonlijk voor mij, ik geloof er sterk in dat de levensenergie constant vooruit moet in positieve zin. We moeten allemaal geven, om te kunnen overleven. Eigenlijk zou het zo natuurlijk moeten zijn als ademhalen. Veel tijd breng ik door met jonge kankerpatienten en hun familie, om ze te helpen bij de sitatuatie waarin ze zitten. Ik hou ervan om daklozen te helpen. Als er ergens een crisis in de wereld is of een grote ramp geef ik geld als ik voldoende kan geven.

In all the years that you work as a psychic we can imagine you also guided and trained a few psychic, do you teach and coach? (Je werkt al heel lang als medium, we zouden ons kunnen voorstellen dat je ook mensen traint. Train en coach je mensen?)

I have not formally coached anyone yet. I would like to think, with each of my private sessions, I am in some way teaching that person to connect with their true self, which in turn will allow them to be more intuitive.

Persoonlijk heb ik nog nooit iemand echt gecoached. Echter ik denk dat ik bij elke sessie de vraagsteller leer om meer open te staan voor diens eigen intuitie zodat die persoon deze beter kan gebruiken.

Do you like many off us also make a years forecast and if so, what is yours for the next coming months for 2009. For example World economie, world leaders, disasters etc. (Maak jij ook ieder jaar een jaarvoorspelling zoals zovelen en zo ja, wat wil je ons meegeven voor dit jaar)

I only make these forcasts if someone asks me directly. I did see the crash of the economy in 2007. I feel the economy is picking up towards the end of the year. Outwardly, it may look better, but underneath there are still many cracks in the foundation. There are a lot of people out there that know more than what they say. We do not have to be in this state. People must take their power back. There is no need for fear. This is what stops the flow. Four years prior to president Obama being elected, I had predicted him being in office. He can and will be a great leader. People around him, claiming to be his supporters and friends, will make it difficult for his success. We go in to 2010 cautiously. We need to go in with integrity and dignity, For it will be a better year. There will be a great natural event in China in 2010, politics are changing in North Korea in 2010, and the middle east will shift… It will be interesting.

Ik maak ze eigenlijk alleen maar als iemand het mij vraagt. De economische crisis van nu voorzag ik al in 2007 en ik voel dat deze tegen het einde van het jaar bijtrekt en weer beter wordt. Van buiten zal het er dan een stuk beter uitzien echter er moeten nog veel problemen, die ondergronds spelen, aangepakt worden! Er zijn mensen die meer weten dan ze nu op dit moment zeggen en ons vertellen! En wij hoeven dit niet allemaal te accepteren, het wordt tijd dat we de macht zelf weer in handen nemen. We moeten er ook niet bang voor zijn, dit is nodig om het in positieve banen te lijden!

Om een voorbeeld nog te geven van een andere voorspelling die ik gedaan heb in Amerika. 4 jaar voordat Obama tot President werd gekozen wist ik dit al. Hij kan en zal een grote leider zijn voor ons allemaal. Echter de mensen om hem heen zullen het hem moeilijk gaan maken en voor eigen successen gaan.

2010 wordt een jaar waarin we onze waardigheid en integriteit moeten gaan waarmaken! Voorzichting zal dit gaan gebeuren. Het wordt echter wel een beter jaar voor ons allemaal. 2010 zal eveneens de nodige veranderingen gaan brengen op politiek gebied in Noord Korea, China krijgt te kampen met een grote natuurramp en in het Midden Oosten zullen dingen ook gaan veranderen. Al met al een buitengewoon interessant jaar.

Finally what is your message to us in Holland? (Tenslotte, wat wil je ons in Nederland meegeven)

I have a soft spot in Holland. My brother, his wife, and children were born in Holland and conitnue to live there. Holland, with your abilities to have an open mind, culture and beautiful people, the lesson is balance.
Rose.

Nederland zit in mijn hart. Mijn broer en diens vrouw wonen in Nederland, hun kinderen zijn er geboren. Ze zullen er ook blijven wonen. Nederland heeft de kracht een open vizier te hebben, een open tolerant land. Met een prachtige cultuur en prachtige mensen. De lessen zijn op dit moment weer in balans.

Rose.

Lieve Rose bedankt voor deze prachtige woorden.

Lees ook:Rose
Lees ook:Michael Jackson voorzag zijn dood 12 jaar geleden!
Lees ook:Valentijnsdag
Lees ook:1ste time, 3th finale soccer, Dutch predicted this!
Lees ook:Dutch psychics on course, Finale for World Soccer in Soccercity South Africa

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>