Lourdes, 150 jaar. Wie is de Heilige Bernadette?

Het is vandaag precies 150 jaar geleden dat aan Bernadette de Heilige Maagd Maria verscheen in de grot bij Lourdes. Tijd voor een terugblik op deze voor Katholieken belangrijke gebeurtenis en om te terug te blikken op Bernadette.

 Bernadette als 14 jarige, de leeftijd waarop ze 18 keer de verschijningen ziet van de Heilige Maagd in de grot bij Lourdes.

 Bernadette met haar ouders, broers en zussen. Ze was de oudste in het gezin van een bankroete molenaar.

Marie-Bernarde Soubirous (January 7, 1844 – April 16, 1879) is de eerste in het gezin Soubirous, een arm molenaars gezin in Lourdes. Wij kennen haar allemaal als de Heilige Bernadette, het meisje dat in 1858, toen ze pas 14 jaar was, 18 keer de Heilige Maagd Maria waarnam in een grot bij Lourdes. Wie was Bernadette?

Het gezin Soubirous was arm, het woonde in een vervallen molen die niet of nauwelijks klanten had die meel kochten en uiteindelijk failliet gingen. Ze trokken uit de molen weg naar een piepklein huisje waar het gezin met 5 kinderen ging wonen. Vader ging aan het werk als loonarbeider en moeder werkte ook veel buitenshuis zodat ze het hoofd boven water konden houden. Bernadette bleef thuis om op de kinderen te passen en zo kwam het dat ze nauwelijks naar school ging, slechts een beetje Frans sprak maar niet kon lezen of schrijven. Ook was Bernadette niet thuis in de Katholieke leer, ze kende slechts rozenkrans gebed.

Tussen 11 februari en 16 july 1858 was het uitgerekend dit ongeletterde, vrome, 14 jarige meisje dat in de grot Massabielle de Heilige Maagd Maria waarnam en met haar sprak. De verschijningen vonden plaats op 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 en 28 februari, 1, 2, 3, 4, en 25 maart, 7 april en 16 july 1858. Op deze site is precies beschreven wat er tijdens de verschijningen is gebeurd.

 Bernadette

Ze heeft het moeilijk gehad tijdens en na de verschijningen. Ze werd dagelijks door de Kerk en de Politie ondervraagd. Reden begreep ze ook niet echt. Ze noemde de verschijning de Onbevlekte Ontvangenis. Een woord dat Paus Pius IX in 1854 had toegekend aan de Heilige Maagd, maar dat alleen binnen de kring priesters en ordes bekend was!

In 1865 ging ze naar Nevers om zich te voegen bij de Klooster Orde aldaar. Wederom werd ze ondervraagd over de verschijningen en ze bleef volhouden dat het de Heilige Maagd was.

 Bernadette als non in Nevers.

Toen ze in 1876 haar gelofte aflegde tot novice moest ze plechtig beloven aan de Bisschop nooit meer te spreken over Maria en haar opdracht werd bidden! Ze werd ziekenverzorgster in het ziekenhuis bij het klooster en werkte er zo goed en kwaad als het ging. Ze was jong maar erg ziekelijk met astma, tubercelose, botontkalking en open wonden. Op de leeftijd van 35 stierf ze met om zich heen o.a. de Paus die haar vroeg, zwijg je nog steeds over de verschijningen? Waarop Bernadette zei: nee, dat zal ik nooit doen! En toen stierf ze. Mensen die erbij waren spreken over een serene rust in de kamer.

 Bernadette in de glazen kist waarin ze opgebaard ligt in het Klooster van Nevers.

In 1909 is Bernadette Zalig Verklaard en in 1933 is ze Heilig Verklaard. Ze hebben hiervoor in totaal 3 keer haar lichaam op moeten graven om o.a. een rib en deel middenrif uit haar lichaam te halen (gebruikelijk bij Heiligen overigens). Wat men echter niet had verwacht was dat het lichaam intakt is gebleven, dus niet is vergaan!

Ze ligt dan ook opgebaard in de Kerk van het Klooster.

Wat we in ieder geval zeker weten is dat Maria haar belofte heeft gehouden aan haar. Bernadette is namelijk nu wel gelukkig, iets wat ze in haar aardse leven niet was.

 

Lees ook:Kruispunt: De Kracht van Lourdes
Lees ook:Lourdes; Christine lijkt door een wonder te zijn genezen
Lees ook:Spanje eert vandaag haar moeders…
Lees ook:Gelezen op Spiritualiteit.blog Ingrid Betancourt
Lees ook:Anne Catherine Emmerich, stigmata, 8 September, 1774 – 9 Februari, 1824

40 Reacties // Reageer

40 thoughts on “Lourdes, 150 jaar. Wie is de Heilige Bernadette?

 1. Martin

  Maria wil graag dat we elke dag de rozekrans bidden.
  Dat is voor haar de sluitel om in te grijpen(ivm de vrije wil moeten we om hulp vragen).

    /   Reply  / 
 2. Sjaak

  Beste Martin,

  wie heeft je dat verteld?

    /   Reply  / 
 3. Martin

  Maria.

    /   Reply  / 
 4. Sjaak

  Dus Maria, de moeder van Jezus, die al 2000 jaar dood is, vertelt je vandaag de dag dat ze het graag heeft datje de rozenkrans bidt? Vertelt ze je dat persoonlijk of komt die informatie via een medium of priester?

    /   Reply  / 
 5. Redactie

  Ja Sjaak, Maria verteld dit inderdaad, ze is overigens ten hemel opgestegen……… dus niet “gestorven” en leeft in de harten van gelovigen verder.

  De verschijningen vinden nog steeds plaats en blijven dat ook doen. Wie gelooft in Maria, bidt elke dag tot haar. Zoals o.a. Bernadette dat ook deed.

  Gr

    /   Reply  / 
 6. Sjaak

  Natuurlijk, en Jezus liep over water, god schiep drie duizend jaar geleden de aarde in zes dagen tijd, maakte Adam en uit zijn rib later ook Eva, die zich uit het paradijs knikkeren door te luisteren naar een pratende slang, alle (20 miljoen) diersoorten ter wereld paste in de boot van Noach, de Egyptenaren hadden Joodse slaven, god kan zieken genezen (met uitzondering van geamputeerden), god houdt van je maar heeft een brandende kuil voor je gereserveerd, vanwege wat Eva deed, maar als je telepatisch contact met Hem onderhoudt kan hij het stukje aangeboren kwaad bij je weg halen en dan kom je in de hemel, waar alle gelovigen die het bij het goede eind hebben samen wonen. Maria is de moeder van god, ook al is god niet uit haar geboren, maar Zijn zoon wel omdat de heilige geest namens Hem Maria heeft vergeven wat Eva heeft gedaan en zo is Jezus geboren, en gestorven, zodat wij allemaal naar de hemel kunnen gaan. De miljoenen mensen vóór Jezus hebben gewoon pech gehad, net als alle mensen die bidden en hard geloven maar worden plat gebombardeerd en uitgehongerd terwijl de overal aanwezige en goede god toekijkt.

  Het blijft een fantastisch verhaal.

    /   Reply  / 
 7. karin

  En daarom, beste Sjaak, zijn de wegen van God ondoorgrondelijk. We begrijpen het niet.

    /   Reply  / 
 8. Sjaak

  Beste Karin,

  Spreek alsjeblief voor jezelf.

    /   Reply  / 
 9. karin

  Nee hoor, jij begrijpt er NOG minder van dan ik….:)

    /   Reply  / 
 10. Sjaak

  Ik ben dat uiteraard niet met je eens. Als je om je heen kijkt kun je er niet onderuit dat de bijbel vol met onzin staat. Als je dat niet inziet ben je niet al te snugger of negeer je opzettelijk dat bepaalde dingen niet kloppen. En met bepaalde dingen bedoel ik vrijwel alles.

  Door te zeggen dat gods wegen ondoorgrondelijk zijn timmer je alle discussie en pogingen tot rationeel en eigentijds nadenken dicht. Als je dat doet zit je je eigen ontwikkeling moedwillig in de weg omdat je je af schermt voor wat we de afgelopen 500 jaar te weten zijn gekomen. Geloof je echt dat god de aarde 3.000 jaar geleden heeft geschapen en dinosaurusbotten in de grond heeft gestopt?

  Natuurlijk is iedereen er vrij in te geloven wat hij of zij wil, maar het blijft frappant dat gelovigen niets kunnen onderbouwen en altijd terug vallen op rijmpjes en uitspraken die ze er vijftig jaar geleden ingestampt hebben gekregen.

  Het is zo ondoorgrondelijk als jij dat wilt. De techniek in je eigen fotocamera, de werking van elektriciteit, die PC waar je achter zit. ONdoorgrondelijk. Voor jou misschien, maar voor heel veel mensen niet. Vandaar: spreek voor jezelf.

    /   Reply  / 
 11. Sjaak

  Daar komt nog een keer bij dat ik van kinds af aan heb geleerd over verschillende godsdiensten en levensvisies. Zoals tegenwoordig op wel meer plaatsen gebeurt. Een leuk gevolg van de iets te zweverige jaren 70, waar sommigen mensen in zijn blijven steken. Als je niet één geloof in je schedel gestampt krijgt en beschikt over een gezond stel hersenen dan kom je er niet onderuit om je vraagtekens bij het hele gebeuren te zetten. Logisch dus dat één van de eerste dingen die alle geloven en bijgeloven doen is uitleggen hoe verkeerd de andere geloven zijn en hoe goed het hunne.

    /   Reply  / 
 12. Sjaak

  Bovendien is er een verschil tussen “begrijpen” en “weten”.

    /   Reply  / 
 13. karin

  Ja, precies, Sjaak… je weet veel in technische zin, maar van het religie begrijp je dus helemaal niets :)

    /   Reply  / 
 14. Sjaak

  Mijn leraren dachten daar heel anders over. Zowel op de basisschool als de twee daarop volgende scholen. Ook ben ik nog nooit door iemand bekrompen of kortzichtig genoemd. Ik betwijfel of jij hetzelfde kunt zeggen.

  Het kan geen kwaad om eens in de duizend jaar je kijk op de wereld even te herzien. Voordat je het weet zit je samen met talloze anderen vast in de tijd dat je op bliksem moest wachten voordat je een ei kon bakken.

    /   Reply  / 
 15. Sjaak

  Hoe meer je over verschillende religies leert en weet, hoe minder waarde je er aan gaat hechten. Het bewijs hiervan is de gestage afname van mensen die een religie aanhangen.

  Daarom ben ik groot voorstander van levensbeschouwing op school, als vervanging van het hersenspoelen met één “waar” geloof, afhankelijk van waar je woont.

  Zo is kennismaking met het Boeddhisme is voor sommige westerse mensen misschien een openbaring maar voor mij was het het onderwerp van vraag vijf in een proefwerkje dat ik als elf jarige mocht maken. (En waar ik zoals gezegd een dikke voldoende voor kreeg trouwens.)

  Heb je zelf over andere religies geleerd toen je nog een klein Karintje was? Of alleen in de zin van dat zij in de hel branden omdat zij “Toornen aan Gods Woord?”

    /   Reply  / 
 16. Redactie

  Op zich Sjaak heb je een steekhoudend punt met meegaan MET de tijd, en dat gebeurd heel vaak niet. Zeg ik als gelovige, en ik voeg er aan toe, er schuilt een heel groot gevaar in.

  We leven anno nu 2008, in andere tijden, met andere normen en waarden, moraal en fatsoen. Het niet aanpassen naar onze tijd geeft bizarre fundamentele conflicten. Dat zien we alom in de wereld bij verschillende religies.

  Daarom ook mijn stelling het geloof zit in het hart en niet alleen in het bijbehorende boek.

    /   Reply  / 
 17. Sjaak

  En hiermee geef je naar mijn mening aan, Isabel, dat je de *bedoeling* van het geloof op zich beter begrijpt dan vele anderen, die het als excuus voor onzin en kortzichtigheid gebruiken. Ik kan me daarom indenken dat je op deze manier je geloof als iets positiefs ziet, als een leidraad, een moraal, een leerstoel, en niet als een strenge meester die dreigt met hel en vagevuur en je verbied kritisch en relativerend te kijken naar wat er in het boek staat. +1 punt gescoord! =)

    /   Reply  / 
 18. Redactie

  Sjaak inderdaad, zo zie, voel en ervaar ik mijn geloof. Mooi in de Katholieke leer is de Benidictijnse Orde, de baas ervan de Abt, speelt bijvoorbeeld Rock muziek, gaat de hele wereld over in gesprek over het geloof, geplaatst in de moderne tijd van nu, hoe we het nu moeten zien. Geweldig is dit.

  De leidraad is dus niet het oude verhaal, maar het nu. Voelt ook veel beter dan hel en verdoemenis hoor. Bidden omdat ik dat wil en niet omdat een ander zegt dat het moet. EN we moeten elkaar ook vrij laten in wat we wel en niet willen geloven. Respect he, anders slaan we door.

  Gr

    /   Reply  / 
 19. karin

  Sjaak oordeelt ook maar wat. Natuurlijk ben ik heb met je eens, Isabel. Natuurlijk ga ik zeker ook met mijn tijd mee. En uiteraard heb ik als klein Karintje wel e.e.a. aan religieuze waarden en normen meegekregen, maar niet de strenge leer. Bovendien heb ik zo ook mijn twijfels aan de letterlijke interpretatie van veel dingen. Het gaat inderdaad om de kern en DAT is wat veel mensen niet begrijpen. En dat begrijpt Sjaak weer niet, want die begint meteen te stuiteren….. ik kan hier een eindeloos debat met hem houden over wat voor betekenis geloof wel heeft, maar daar heb ik even geen zin in.
  Ik ben in elk geval geen fanatieke in alles gelover, zoals hij vaak genoeg veronderstelt, om de simpele reden dat ik het vaak niet helemaal met hem eens ben.

    /   Reply  / 
 20. Sjaak

  Tjonge jonge. Je herhaalt vrijwel letterlijk wat ik zeg en geeft daarna aan dat ik dat niet begrijp. Ik denk dat ik hier de laatste ben die zijn eigen woorden niet begrijpt.

  Ook je laatste zin raakt kant nog wal. Maak het jezelf toch niet zo moeilijk, Karin.

    /   Reply  / 
 21. karin

  Trouwens, natuurlijk kon God of iemand de destijds als God werd gezien met een hoog kennisniveau uit de rib van Adam een Eva maken…. Nooit van DNA-technieken gehoord?
  Er zijn in die tijd dingen gebeurt die door mensen als wonder zijn gezien, maar die nu door mensen na te bootsen zijn. Alleen hoe moesten die mensen zoiets beschrijven?
  Ik ben er van overtuigd dat het leven uit een hoog intelligente bron komt, dat zeker wel. Wij mensen zijn alleen nog niet in staat om alles te begrijpen. Nog steeds nuet.
  En dat valt ook onder de noemer: ‘Gods wegen (het leven) is ondoorgrondelijk’. Een alleen maar rationeel denkpatroon is een vrij beperkte visie op de wonderen des levens en kan ook tot verscheidene dogma’s leiden.

    /   Reply  / 
 22. karin

  geeft daarna aan dat ik dat niet begrijp., zegt Sjaak…

  Nou, Sjaak, mag jij mij haarfijn uitleggen wat jij de kern van het geloof (omdat we het hier over de Bijbel hebben), het Bijbelse geloof dus maar vindt.

    /   Reply  / 
 23. Sjaak

  Waag je a.u.b. niet aan genetica want dan is de hele bijbel een lachertje. Twee mensen en een boot vol dieren zijn de basis van alle genetische diversiteit op aarde. En evolutie is geen excuus wat dat is in strijd met het intelligent design principe. Als je met DNA-technieken erfelijkheidsleer bedoelt dat heb ik daar inderdaad “wel eens van gehoord”.

  Maar zoals gezegd, als je wetenschap naast de bijbel gaat leggen breng je jezelf in een moeilijke situatie.

  Een rationeel denkpatroon leidt niet tot dogma’s omdat het je verplicht je mening bij te stellen als zich nieuwe informatie aandient. Grondregel in de wetenschap. Dit voorkomt dat we theorie op theorie gaan stapelen en een onoverzichtelijke en vooral onsamenhangende bende aan meningen overhouden, zoals je die vast wel bekend voor komt.

  Zoals ik al zei, het leven is zo ondoorgrondelijk als je zelf wilt. Natuurlijk hebben we niet overal antwoorden op maar een onzichtbare man in de lucht overal voor op laten draaien en dan zuchten dat hij zo ondoorgrondelijk is brengt je doorgaans niet veel verder.

  We hebben onze hersenen om mee na te denken, niet om naar de lucht te staren en te mompelen dat we het allemaal niet snappen. Hoe meer we aanpakken hoe meer we ontdekken. Hoe meer we alles bij voorbaat al zo ontzettend ingewikkeld vinden, hoe minder we te weten komen. Met deze houding doe je jezelf en die geweldige bundel hersencellen van je te kort. Je snapt en weet meer dan je denkt.

  Er is nooit iemand als en god gezien want er is nooit een god gezien. God is verzonnen als X factor in een som waar we niet uit kwamen. We zijn er intussen wel uit dat die X factor mag worden bijgesteld omdat alles logischer is als je er van uit gaat dat god juist niet bestaat.

  Waarom oorlog? Waarom honger? Waarom geen antwoord op je gebeden? Waarom kan god zichzelf niet geschapen hebben? Waarom waren miljoenen jaren voordat god de aarde schiep al dieren? Je kunt je honderden vragen stellen waarbij het antwoord “Omdat god is verzonnen” een heel stuk logischer klinkt dan “omdat god bestaat”.

  Religie vult gaten in de wetenschap op. Religie staat stil. Wetenschap ontwikkelt zicht. Gaten worden kleiner, behoefte aan religie neemt af. Simpel zat.

    /   Reply  / 
 24. karin

  Je hebt nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag…. en dat de behoefte aan religie mondiaal afneemt is nog maar de vraag. Het is springlevend.

    /   Reply  / 
 25. Sjaak

  Oja, de kern van het “bijbelse” geloof? Ik zal je mijn mening over alle geloven inclusief bijgeloven geven:

  Religies zijn ontstaan uit een vraag naar antwoorden van een relatief nieuwe diersoort die een geweldig setje hersenen heeft maar nog te kort komt kijken om te snappen hoe de wereld om haar heen in elkaar zit. Ontevreden en zelf angstig ontstaan overal verschillende religies. Deze diersoort vult antwoorden naar eigen inzicht in, vandaar de verschillen tussen de religies. Overeenkomsten zijn er ook genoeg: iedere religie bevat een lijst aan normen en waarden en vormt zo, omdat er dan nog geen duidelijk gezag of wetboeken zijn, een duidelijk overzicht van wat wel en wat niet mag. Antwoorden en orde zijn het gevolg. En dat is wat we zochten.

  Intussen hebben we besloten dat geloof en staat maar beter gescheiden kunnen zijn. Het geloof bevat namelijk regels die haaks staan op onze huidige normen en waarden. (Of je moet het en goed idee vinden je dochter als te verkopen, je buurman die op zondag het gras maait met stenen dood te gooien, etc. etc.) Door de wetenschap hebben we minder vragen, minder onzekerheden en angst (o.a. voor de dood) neemt dus af. De vraag naar religie neemt dus af, vooral als het goed gaat met een samenleving.

  De kern is dus dat religie een troost, een leidraad en een houvast biedt aan mensen die dat nodig (denken te) hebben.

  Ik ben niet één van hen. Ik ben niet bang voor de dood, niet omdat ik denk dat ik in spook vorm naar het ultieme pretpark ga maar omdat ik me er al lang geleden bij neer heb gelegd dat als je dood bent je daar toch niets meer van merkt. De enige manier waarop je voort leeft is in de herinnering van anderen. Zo heb ik op vrijwel alle levensvragen voor mezelf een bevredigend antwoord dat ik vrijwel overal om me heen bevestigd zie.

  Zoals een kat klauwen en tanden heeft hebben wij onze hersenen. De rest van ons lichaam, wat zeg ik de hele mensheid stelt evolutionair gezien niet zo veel voor. We komen net kijken! Natuurlijk hebben we problemen met het omgaan met die bal hersenen maar iedere generatie is er weer beter in dan de volgende. (Ik las laatst in de Quest dat iedere generatie er gemiddeld tot 20 IQ punten op vooruit gaat!) En dan nog hebben we een lange weg te gaan.

  Als je een god als antwoord op al je vragen neemt ontkom je er niet aan je af te sluiten voor een groot aantal dingen die we met z’n allen de afgelopen tijd ontdek hebben. En informatie negeren omdat het je bij voorbaat al denkt dat je het niet snapt of omdat het niet goed uit komt is misschien makkelijk, maar ook kortzichtig en zelfs gevaarlijk. Het remt de ontwikkeling van de diersoort en dat kunnen we zeker vandaag de dag niet gebruiken.

    /   Reply  / 
 26. Sjaak

  Natuurlijk is religie springlevend. Zeker nu we met z’n allen ouder worden dan ooit tevoren. Bovendien is het lastig afkicken van een drug waar we ons duizenden jaren lang aan hebben overgegeven. In Nederland is niet-geloven sterk in opkomst:
  (http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdiensten_in_Nederland) terwijl alle religies afnemen. Springlevend maar afnemend. Zelfs gelovigen steken minder tijd in hun god dan hun ouders en hun ouders ouders deden. Individualisme speelt een grotere rol. De schapen kunnen het ook zonder herder af.

    /   Reply  / 
 27. Sjaak

  Misschien overbodig maar er is niet zoiets als “de kern van het geloof” omdat geloven een persoonlijke aangelegenheid is. Wat voor de een heel normaal is, is voor de ander volslagen onzin. Zo maken we allemaal onze eigen waarheid en ons eigen geloof en spelen we dus voor god. Weet je meteen wie god geschapen heeft. Juist.

    /   Reply  / 
 28. karin

  Dat is jouw mening, Sjaak. Wie of wat geeft jouw de arrogantie dat jij (en de wetenschap) de ultieme waarheid in pacht heeft? Hoogmoed kan nog wel eens ten val komen.
  Daarnaast stel jij hier en daar duidelijk dat mensen die iets geloven eigenlijk een beetje dom en kortzichtig zijn. Weer die verschrikkelijke arrogantie. Alsof de rationaliteit en wetenschap alle antwoorden geeft. Bah! Misselijkmakend ben je af en toe.

    /   Reply  / 
 29. Sjaak

  “Zo maken we allemaal onze eigen waarheid…” geeft niet bepaald aan dat ik denk de ultieme wijsheid in pacht te hebben, of wel soms? Heb je er soms problemen mee dat ik niet dolend met vraagtekens boven mijn hoofd door het leven hoef te gaan?

  Ik stel dat mensen die geloven zonder na te denken en kritisch te zijn wat dat betreft in mijn ogen dom en kortzichtig zijn. Daar ben ik volgens mij vrij duidelijk in.

  Als ik je website en je reacties lees ben je behoorlijk dolend en onzeker over heel veel dingen in je leven. En dat is op zich niet vreemd. Je bent niet de enige. Ik ben dat alleen niet. Ik heb het idee dat ik verdomd goed weet hoe de vork in de spreekwoordelijke steel zit. Als jij dat als arrogantie ziet en daar zelfs misselijk van wordt dan kan ik je aanraden met en grote boog om alles heen te lopen dat met ratio, logica en de werkelijkheid te maken heeft. En dat is een verdomd groot deel van de wereld. Lees mijn teksten niet meer maar koop een editie van Staya Erusa.

    /   Reply  / 
 30. Sjaak

  Maar wat is eigenlijk jouw de kern van het “bijbelse geloof?” Afzeiken van alles wat ik zeg zonder zelf met iets te komen is volgens mij precies dat gene waar de zweefgemeenschap de sceptici van beschuldigt.

    /   Reply  / 
 31. Redactie

  mmmmmmmm de zin van Religie wordt een titanengevecht zo…… Het ging om het verhaal achter Lourdes, daar is volgens mij niets mis mee, ook niet met de reactie van Martin die van mening is de rozenkrans te binnen voor Maria.

  Ik vind het wel goed zo en een mooie afsluiting voor een discussie waar we kennelijk niet uitkomen.

  Geloof zit in het hart! En nu worden dingen opgedrongen en feiten verhaalt…. jammer. Sjaak, het zou je sieren de gevoelens van de ander gewoon te accepteren, ipv steeds naar beneden te halen.

  Gr

    /   Reply  / 
 32. Sjaak

  Oh ik accepteer het ook allemaal wel, maar ik ben gewoon benieuwd naar het waarom er achter. Ik ben tot nog toe maar één persoon tegen gekomen die me eerlijk kon vertellen waarom zij geloofde in god en zo.

  Ik haal niks naar beneden. Ik heb alleen te maken met een personen die volgens mij niet gewend zijn een redenen voor hun geloof op te geven en daarom vervallen in het verdraaien van mijn woorden, het vermijden van antwoorden en het terug vallen op persoonlijke aanvallen. Kortom, extreem lange tenen werk. Als je het weet mag je het zeggen, als je net niet weet toch ook?

    /   Reply  / 
 33. Redactie

  2 dus ben je tegengekomen volgens mij, ik geloof, krijg er kracht door en het ondersteunt mijn hele wezen.

  Gr

    /   Reply  / 
 34. Martin

  Sjaak je hebt het steeds over het afnemende geloof in God,de band met God loslaten,dit is in het verleden menigmaal de oorzaak geweest van de verwoesting(zondvloed) van spiritueel en technologisch ver gevorderde beschavingen(oa Lumurie en Atlantis).Wil jij soms meewerken aan de volgende? Hou toch op..,je maakt slecht karma met de promotie van het atheisme. Laten we meewerken aan de overwinnig van Moeder Maria en de manifistatie van het Koninkrijk van God.

    /   Reply  / 
 35. Redactie

  Weet je Martin, ongeacht wat er gebeurd in afkalving van het geloof en hokjes plaatsen, door de loop der eeuwen is het geloof in Maria nooit afgenomen. In tegendeel, de pelgrimages nemen alleen maar toe.

  Zelf heb ik een prachtige rust mogen ervaren in Kevelear, en in Carthago Costa Rica was het nog sterker aanwezig. Je voelt op alle plekken waar ze is geweest een hele sterke warme energie, een golf van onvoorwaardelijke liefde. Ik had het als mens niet willen missen dit!

  Gr

    /   Reply  / 
 36. Sjaak

  Beste Martin,

  Ik promoot niet, ik constateer een feit. Het loslaten heeft ons heel wat opgeleverd zoals het terugdringen van AIDS, acceptatie van homosexuelen, emancipatie, vrijer en breder onderwijs, erfelijkheids- en evolutieleer en zelfs een ronde aarde.

  Ik geloof persoonlijk niet dat het constateren van een terugloop in het geloof de ondergang van een land kan zijn, en dus ook niet dat ik daar op enige wijze aan bijdraag.

  Met mijn karma is het dik in orde. Door al het vlees dat ik niet eet ben ik volgens het geloof waar we dat karma van geleend hebben zo rein als maar kan. Hare Krishna! (Maar dat is puur een bonus, net als dat de vaat schoner wordt en je nagenoeg geen voedselvergiftigingen meer oploopt.)

  Als er een manifestatie van het koninkrijk van god moet komen hoeft hij zich alleen maar ééns in de 2.000 jaar te laten zien. Dan ga zelfs ik op mijn knieën. Tot die tijd maak ik deel uit van de groeiende groep wilde schapen en verstoor ik niet met mijn gebeden de vrije zondag van goddelijk wezen.

  Mijn vriendin is meestal bij me in de buurt. Van haar ontvang ik een hele sterke warmte energie, een golf van onvoorwaardelijke liefde. En ik geef die ook terug. Het leukste is misschien nog wel dat ze ook tegen mij praat en dat ik haar kan zien en aanraken. Omdat ze leeft.

    /   Reply  / 
 37. Martin

  Zeer magere verdediging.Je snapt er blijkbaar weinig van.Mijn vorige reactie blijft staan!

    /   Reply  / 
 38. Harry

  Sjaak,

  Niemand vraagt je om de mening van een gelovige te delen. En je moet niet vergeten dat een religie een heel persoonlijk iets is, wat dicht bij iemands hart ligt. Dan moet je niet aankomen met cynisme. Miljoenen mensen zoeken troost en geborgenheid in hun geloof en zien hun religie als een wegwijzer bij het maken van keuzes. Net zoals er mensen zijn die dit halen uit meditatie of zelfs mooie literatuur of films. Wat kan jou het schelen of iemand geloofd in Maria of in Shiva? Daar heb jij helemaal niks mee te maken.

    /   Reply  / 
 39. Redactie

  3 hoeraatjes voor Harry die begrijpt wat Karin, Martin en ik Sjaak proberen uit te leggen, DIT is een persoonlijk gevoel. Dank je wel,

  Gr

    /   Reply  / 
 40. thijs reinders

  kan iemand me vertellen wat lourdes presies is
  dan bedoel ik de god he
  je unt me dit mailen op het volgende aderes:
  [email protected]
  alvast bedankt

  [email protected]!

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>