Vredesduif terugblik en visie voorspellingen

Een terugblik op 2009 laat zien dat de voorspellers het helemaal niet slecht hebben gedaan. Je kunt het in de updates op deze site teruglezen. Een kleine greep uit de enkele opmerkelijke uitgekomen voorspellingen van mijzelf.

Vredesduif  de interessante archeologische vondst in de Zuid-Amerikaanse jungle (Maya-resten). Het zijn er uiteindelijk drie geworden, op 10 mei de resten van een Maya-koning, in oktober een Mayapiramide in Guatamala in de verloren Mayastad El Mirado en in januari dit jaar resten van mogelijk de Maya stad El Dorado.

Erg interessante ontdekkingen, daar dit licht kan werpen op de kennis van de Maya’s, vooral in het licht bezien van 2012.

Voor mij persoonlijk is het jaar 2009 eentje geworden van bewustwording. Zo kwam ik erachter dat er in het spirituele, zgn. verlichte wereldje toch meer kift en competitie onderling is dan er goed voor is. Dat levert alleen negatieve energie op en daardoor mist de spiritualiteit het doel. Op mijn eigen, soms verontwaardigde manier, heb ik e.e.a. aan de kaak gesteld, ook hier op het blog. Ook op het paranormaal.blog hebben heftige discussies en ook aanvallen plaatsgevonden tegen de door mij gewaardeerde blogeigenaresse en haar bezoekers. Ik ben in staat geweest negativiteit van me af te laten glijden, omdat de energie die het afgeeft niet zinvol is. Ik heb mijn punt gemaakt en probeer zelf te leven en mezelf te ontwikkelen naar de aard, waarin ik mij het beste in thuisvoel en waarvan ik verwacht dat die geen schade toebrengt aan mezelf en mijn medemens.

Door veel te lezen, maar ook eigen ervaringen, maar ook door deelname aan discussies op blogs en fora is maatschappelijke bewustwording gegroeid. Zo werd ik me vrij snel bewust van het systeem dat door overheden en organisaties in stand werd gehouden, op z’n zachts gezegd een onderdrukkend en zelfverrijkend systeem is. In de Main Stream Media verneem je nauwelijks iets over bepaalde ontwikkelingen, maar protesten en kritiek worden wel op alternatieve blogs gepostuleerd. Neem bijvoorbeeld de hele Mexicaanse griepaffaire, waar ik uitvoerig op dit blog over heb geschreven. Een ontwikkeling die bewust is opgeblazen, ook door de media, om zoveel mogelijk mensen bloot te laten stellen aan nauwelijks geteste vaccins, met alle gevolgen vandien. Waar overheden een grote vinger in de pap hadden en de financiele belangen (en verstrengelingen) groot waren. Vol verbazing heb ik geconstateerd dat veel mensen, ondanks de vele vraagtekens bij dit vaccinatieprogramma, als makke schapen in de rij gingen staan om een hoogstwaarschijnlijk schadelijk vaccin te ontvangen.  Mensen zijn eenvoudig door middel van angstzaaierij te manipuleren. Inmiddels zijn ook Europese parlementariers bezig met een onderzoek naar de gang van zaken rondom het uitroepen van deze pandemie en de onzuivere  verstrengeling met Big Farma. Deze verstrengeling is reeds jaren aan de gang. Ook op persoonlijk vlak heb ik ondervonden dat mij zonder meer medicatie wordt voorgeschreven dat schadelijker is dan de kwaal en mijn redelijk fitte constitutie ernstig kan aantasten. En daar mag ik dan ook nog eens tot 165 euro per jaar voor dokken. Wij,  burgers, zijn gevangen in een systeem.  Overheden, organisaties en bedrijven  hebben hun integriteit verloren, manipuleren en vullen  ten koste van mensen (en mensenlevens) hun zakken op een ondoorzichtige manier. Veel heb ik gelezen over een deel van die (wereldwijde) overheden, de zgn. Illuminatie. Personen in machtsposities en hun marionetten die zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid, fraude, corruptie enz. Enz.

Niets nieuws onder de zon, dit gebeurt al eeuwen. Ik ben grotendeels gestopt met me druk te maken over wat er in de wereld gebeurt, temeer omdat ik persoonlijk machteloos ben om daar verandering in aan te brengen. Veel charitieve organisaties bleken slechts een marionet van de elite te zijn, of zich zelf schuldig te maken aan zakkenvullerij, wat het machteloze gevoel versterkt. Slechts in kleine kring kun je enigszins overzien wie een warm hart heeft of niet en dat is ook waar mijn aandacht en liefde naar uitgaat.

Aan de andere kant maak ik sinds jaren toch een geleidelijke spirituele, of geestelijke, ontwikkeling door, waarbij ik een eigen kijk ontwikkel op persoonlijke en wereldgebeurtenissen. Soms een kijk die totaal afwijkend is van algemene opvattingen en dus onbegrepen. Het laatste halfjaar heb ik meer innerlijke rust en harmonie ervaren, mogelijk ook door veranderde levenswijze. (Reiki toevallig?)

Weer terugkomend en terugkijkend op de jaarvoorspellingen en de doemdenkerij ten opzichte van 2012, heb ik een aloude wens en droom gepostuleerd voor 2010. Soms was het verdriet om wat er in de wereld gebeurde in diepe extentiele gedachten verzonken zo groot, dat talloze vragen bij me opborrelden en ik me afvroeg of het niet anders kan. Ook afgelopen jaar had ik zulke kortdurende perioden.

Wat zou het fijn zijn  als bewustwording van de mensheid toeneemt en er inzicht ontstaat dat men zo niet langer kan doorgaan. Dat al het kleine (misdrijven) en grote geweld (oorlog) sterk afneemt of beter gezegd stopt. Dat men de wapens neerlegt en elkaar gaat zien als medemens in plaats van als vijand of doelwit. Dat men vrouwen en kinderen in hun waarde laat, niet discrimineert, misbruikt of uitbuit, maar ziet als medemens. Dat men gaat inzien dat fysiek gestel, opleiding, intelligentie, afkomst of ras geen reden is om iemand als minderwaardig te zien. Dat de liefde in de harten van de mensen terugkeert. Dat de duisterheid wordt uitgewist. Dat hoogwaardigheidsbekleders die bewust verantwoordelijk zijn voor veel ellende, ziekten, oorlogen en armoe in de wereld op een nette, rechtvaardige wijze worden aangepakt. Dat de rechtvaardigheid terugkeert, voor en bij iedereen.  Dat hebzucht, jaloezie, haat , egoisme en misbruik plaatsgaat maken voor delen, liefde en licht. Dan men respect voor elkaars zijn krijgt, zonder je eigen zijn te hoeven opofferen.

Anno 2010, waar (een groot deel van) de mensheid  de beschikking heeft over zoveel technologische kennis, maar waar de echte kennis (de liefdeswijsheid) ontbreekt, moet er toch ergens een ingang zijn, een bewustwording dat we met z’n allen afstevenen op destructie als we doorgaan op de oude weg.  Een mens, die voortdurend door kwaadwillende factoren wordt aangevallen, kan zich niet ontplooien en wordt op lange termijn fysiek en mentaal ziek. Op een bodem van haat kan geen liefde groeien, de huid van de aarde kan aanslagen van geweld niet langer aan en zal destabiliseren met alle gevolgen vandien. Alle aanwijzingen hiervoor zijn aanwezig.

Zouden wij dat kunnen als mensheid? Zonder hulp? Zou de mensheid groeien naar een volwassenheid en niet als kleine kinderen: ‘ikke beter dan jij, ikke meer dan jij’ kunnen gaan leven? Zou de mensheid kunnen aantonen dat zij het bestuur op deze prachtige aarde met zoveel verantwoordelijkheid over (alle soorten) levens toch waard zijn, in tegenstelling tot de afgelopen eeuwen? Zijn wij wel zo intelligent als we denken dat we zijn, of staan we kosmisch en spiritueel gezien op het ontwikkelingsniveau van een amoebe? Of moet er op hoog niveau ingegrepen worden om te redden wat er nog te redden valt? (Jij in ieder geval niet met je toonzetting)

Ik verwacht de antwoorden binnen de spannende jaren die naar 2012 voeren, want ik kan niets anders dan grootse gebeurtenissen aanvoelen (en ook vaak doorkrijgen), die ten goede of ten kwade keren. Dit waarschijnlijk afhankelijk van het niveau van de mensheid.   

 
Bron: Vredesduif

Lees ook:“Als een ster” door Lidy van Lagen
Lees ook:Doormiddel van je intuïtie prachtige schilderijen maken
Lees ook:Het nieuwe tijdperk is in aantocht
Lees ook:Karma; de wet van oorzaak en gevolg
Lees ook:Karma is niet meedogenloos

7 Reacties // Reageer

7 thoughts on “Vredesduif terugblik en visie voorspellingen

 1. Karin

  Dank je wel voor het plaatsen. Ik had zo even mijn … moment. Komt in vlagen …., dat soort ”preken” :)

  Ik zal even de naam van jouw blog linken in het stuk, op mijn blog.

    /  
  1. Isabel Blanco Auteur

   Dank dank en graag gedaan hoor.

     /  
 2. Roos

  @Karin, mooi stuk! Absoluut supergoed geschreven!

    /  
 3. Vrijdenker(?)

  Wat heb jij nog oprechte, zuivere, hoopvolle mooie wensen en gedachten. Super!

    /  
  1. Karin

   Ja, maar het komt in vlagen hoor…. een volgend moment kan ik tegen mezelf zeggen: ‘droom maar lekker verder’ en ben ik weer de realist in het leven. Toch … zo zou ik de wereld wel willen zien … en ik denk velen met mij. Het vereist wel een hele andere mentaliteit, dat wel… en het vermogen om met elkaar te kunnen delen en dan bedoel ik niet een communistische structuur. En dat alles is heel erg moeilijk, want ook soms mensen die je graag iets wilt geven, is helaas mijn ervaring, willen dan alles van je. In de praktijk van het leven wordt je dus een heel stuk voorzichtiger … om het zelf te kunnen overleven.
   Dus zie mijn wens maar als een soort Utopia, waar wij als mensheid in het beste geval langzaam naar toe kunnen groeien als een soort evolutionair proces.

     /  
 4. Betje

  erg mooi geschreven.

    /  
 5. carin

  Niet alleen mooi geschreven,van Anno 2010,mag je er van mij een poster van laten maken,die velen al eens tot DENKEN aan kon zetten.Een waarheid als een koe, blijf je gevoel vooral volgen.Super!!!!

    /  

Comments are closed.